top of page
IMG-20200207-WA0002.jpg

Opsporen foutieve aansluitingen

Veel rioleringssystemen zijn bedoeld voor de afvoer van één soort water. Ofwel afvalwater ofwel hemelwater. Wanneer water van het verkeerde type in deze systemen komt kan dit zorgen voor overlast.

Kennis van Pompen kan gemeenten helpen bij het opsporen van deze foutieve aansluitingen. 

Hierbij heeft Kennis van Pompen zowel ervaring in het opsporen van aangesloten oppervlak op drukriolering als in het opsporen van vuilwater aansluitingen op (niet verdronken) vrijverval regenwaterriolering. 

In het eerste geval wordt gebruik gemaakt van nevelapparatuur om het aangesloten oppervlak op te sporen. 
In het tweede geval maakt Kennis van Pompen gebruik van temperatuursensoren om de vuilwateraansluitingen tot op putniveau op te sporen (vuilwater heeft een hogere temperatuur dan regenwater / geen water).

bottom of page