top of page
Herinspectie onderhoud

Onderhoud

Naast het aanbesteden van renovatie of nieuwbouw van gemalen kan Kennis van Pompen ook ondersteunen bij het aanbesteden van onderhoud van gemalen.

Over het algemeen worden hieronder het preventief onderhoud (jaarlijkse onderhoudsronde of risicogestuurd), correctief onderhoud (direct oplossen van storingen) en reinigen verstaan. Uiteraard kan ook voor iedere combinatie van deze drie aspecten worden gekozen.

Vaak wordt het preventief onderhoud aanbesteed op basis van de BRL K14020; Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompen en gemalen. Kennis van Pompen is mede initiatiefnemer en opzetter van deze norm en kent deze dus als geen ander.

De voorgenomen werkzaamheden kunnen wij voor u aanbesteden. Hiervoor stellen wij een programma van eisen op.

Wij hebben ervaring met diverse soorten aanbestedingen, van onderhands tot Europees openbaar en van laagste prijs tot gunnen op waarde (EMVI).

Hierbij kunnen wij de stukken voor u op TenderNed plaatsen en stellen wij de nota van inlichtingen, het proces-verbaal en het gunningsadvies op.

Tijdens de uitvoering kan Kennis van Pompen steekproefsgewijs herinspecties op het uitgevoerde onderhoud uitvoeren.

bottom of page