top of page
Analyse telemetrie

Analyse telemetrie

Veel gemeenten beschikken over een telemetrie systeem op de drukriolering. Dit systeem verzamelt continu gegevens over de werking van de gemalen.

Kennis van Pompen kan een analyse van de beschikbare gegevens uitvoeren, waarmee onder andere bijzondere lozingen op deze gemalen kunnen worden opgespoord.

Op basis van de resultaten van eerdere onderzoeken hebben wij een beslisboom opgesteld waarmee een globale indicatie van de werking van de gemalen kan worden gegeven.

 

Op basis van de data en grafieken kunnen verschillende bijzondere lozingen onderscheiden worden. Hieronder bijvoorbeeld aangesloten hemelwater, instromend grondwater en illegale lozingen. Maar ook niet of slecht functioneren van de gemalen kan aan de gegevens worden afgeleid. 

bottom of page