Berekeningen

Berekeningen

Kennis van Pompen beschikt over software om uitgebreide berekeningen van pompen en stelsels uit te voeren. 

Hiervan maken wij in verschillende adviesdiensten gebruik, te denken valt aan:

  • Bepalen toe te passen pompen en leidingwerk voor nieuwe gemalen.

  • Controleren toe te passen pompen en leidingwerk bij renovatie.

  • Controleren of problemen bij gemalen te maken hebben met de pompkeuze.

  • Controleren of problemen in persleidingsystemen te maken hebben met de stroomsnelheden.

  • Berekenen van de theoretische capaciteit van gemalen.