top of page
Berekeningen

Berekeningen

Kennis van Pompen beschikt over software om uitgebreide berekeningen van pompen en stelsels uit te voeren. 

Hiervan maken wij in verschillende adviesdiensten gebruik, te denken valt aan:

  • Bepalen toe te passen pompen en leidingwerk voor nieuwe gemalen.

  • Controleren toe te passen pompen en leidingwerk bij renovatie.

  • Controleren of problemen bij gemalen te maken hebben met de pompkeuze.

  • Controleren of problemen in persleidingsystemen te maken hebben met de stroomsnelheden.

  • Berekenen van de theoretische capaciteit van gemalen.

bottom of page