top of page
Renovatie rioogemaal

Nieuwbouw en renovatie

Kennis van Pompen kan gemeenten ondersteunen bij de renovatie en nieuwbouw van rioolgemalen. 
Hierbij heeft Kennis van Pompen ruime ervaring in het gehele proces.
 

Ons team van inspecteurs heeft ruime ervaring met het opnemen van alle voorkomende installaties. Van minigemalen tot droogopgestelde gemalen met capaciteiten van 1.400 m3/uur.

Het resultaat van de opname wordt door onze adviseur met u doorgesproken.

In het geval van een nieuw te bouwen gemaal kunnen wij het gemaal geheel voor u ontwerpen. Hierbij kijken wij onder andere naar de benodigde grootte van de kelder, de pompkeuze en de dimensionering van het leidingwerk.

Vervolgens kunnen wij de voorgenomen werkzaamheden voor u aanbesteden. Hiervoor stellen wij een programma van eisen op.

Wij hebben ervaring met diverse soorten aanbestedingen, van onderhands tot Europees openbaar en van laagste prijs tot gunnen op waarde (EMVI).

Hierbij kunnen wij de stukken voor u op TenderNed plaatsen en stellen wij de nota van inlichtingen, het proces-verbaal en het gunningsadvies op.

Wanneer het werk aan een aannemer gegund is kunnen wij toezicht en directie voeren op de werkzaamheden en voeren wij de oplevering van de gemalen uit.

bottom of page