top of page
Nul-inspectie

Nul-inspectie / meerjaren begroting

Kennis van Pompen kan voor gemeenten een nulinspectie van de rioolgemalen uitvoeren. Hierbij worden alle (mini)gemalen geïnventariseerd, beoordeeld en gefotografeerd. De gemeente ontvangt per gemaal een overzicht van alle toegepaste onderdelen (elektrisch, mechanisch, pomptechnisch en civieltechnisch) en hun huidige staat (goed, redelijk, slecht).

Indien gewenst kan de rapportage worden uitgebreid tot een operationeel plan. Hierin wordt een begroting opgesteld verdeeld over 3 perioden (binnen 2, 5 en 10 jaar). 
Per gemaal wordt aangegeven welke onderdelen vervangen dienen te worden en wat de geraamde kosten hiervan zijn.

bottom of page