top of page
Renovatie droog opgesteld gemaal.JPG

Debietmetingen

Kennis van Pompen kan debietmetingen uitvoeren. Hierbij wordt het gemaal (in samenwerking met de gemeente of lokale aannemer) vol gezet met water. Vervolgens wordt gemeten hoe lang het duurt om de put leeg te pompen. Dit gebeurt per pomp en met de verschillende pompen tegelijk.

Door de resultaten van deze meting te vergelijken met de theoretische afvoercapaciteit van het gemaal, kan wat gezegd worden over de staat van de pompen en het achterliggend leidingwerk.

bottom of page